Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия for disclosing the documents and announcing affiliation of Bulgarian citizens to the State Security and intelligence services of the Bulgarian National Army

Комисията излезе с Решение № 2-2408 от 19.06.2024 г. – кандидати за общински съветници – обл. Пловдив;  Комисията излезе с Решение № 2-2407 от 17.06.2024 г. - чл. 28 за Димитър Владимиров Николов;  Комисията излезе с Решение № 2-2405 от 17.06.2024 г. - кандидати за общински съветници – обл. Плевен;  

Галерия

Комисията по досиетата представи документалния сборник „ Държавна сигурност и културно – историческото разузнаване (1970-1989) ”

(7 материала)