Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия for disclosing the documents and announcing affiliation of Bulgarian citizens to the State Security and intelligence services of the Bulgarian National Army

Комисията провери още две Политически партии;  Комисията излезе с Решения №2151,2152,2153 и №2154-Политически партии;  Комисията излезе с Решения №2147,2148,2149 и №2150-Политически партии;  

Галерия

Комисията по досиетата посети Кюстендил

(6 материала)