Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия for disclosing the documents and announcing affiliation of Bulgarian citizens to the State Security and intelligence services of the Bulgarian National Army

Комисията излезе с решение № 2-1767- кандидати за общински съветници – област Благоевград;  Комисията излезе с Решение № 2-1763- длъжници към банка "Агробизнесбанк";  Комисията излезе с Решение № 2-1762- длъжници към Частна земеделска инвестиционна банка (ЧЗИБ);  

Галерия

Ден на отворените врати в Цевтрализирания архив на Комисията;

(18 материала)