Комисията излезе с Решение № 2-1649-чл.28 - Павел Писарев;  Комисията излезе с Решениe № 2-1648- Държавни дружества-Министерство на икономиката;  КОМИСИЯТА ПРОВЕРИ – СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ – Р. СЪД – ПРОВАДИЯ И ПОМОРИЕ;  

Галерия

Ден на отворените врати в Цевтрализирания архив на Комисията;

(18 материала)