Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия for disclosing the documents and announcing affiliation of Bulgarian citizens to the State Security and intelligence services of the Bulgarian National Army

Комисията извърши проверка на лица по чл. 3, ал. 1, т. 20 – председателите, заместник-председателите, секретарите и членовете на общинските избирателни комисии за произвеждане на избори – ОИК – местни избори – 2019 г.;  Комисията извърши проверка на лица регистрирани от ОИК за участие в нови и в частични местни избори на 27.09.2020 г.;  Комисията излезе с Решения № 2-1856; № 2-1857; № 2-1858 – адвокатски колегии;  

Галерия

Комисията гостува в Ловеч;

(12 материала)