Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия for disclosing the documents and announcing affiliation of Bulgarian citizens to the State Security and intelligence services of the Bulgarian National Army

Комисията излезе с Решение -№ 2-1863- чл. 28 за Живко Иванов Панайотов;  Комисията излезе с Решение -№ 2-1862- общински дружества област Пловдив;  Комисията извърши проверка на лица по чл. 3, ал. 1, т. 20 – председателите, заместник-председателите, секретарите и членовете на общинските избирателни комисии за произвеждане на избори – ОИК – местни избори – 2019 г.;  

Галерия

Изложбата „Десталинизацията дилемата на едно противоречиво десетилетие 1953-1964“ в Ловеч;

(12 материала)