Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия for disclosing the documents and announcing affiliation of Bulgarian citizens to the State Security and intelligence services of the Bulgarian National Army

Комисията излезе с Решение № 2-1964/ 08.06.2021 г. – Общински дружества – Столична община;  Комисията излезе с Решение № 2-1963/ 08.06.2021 г. – РИК – 46 Народно събрание;  Комисията провери – председателите, заместник-председателите, секретарите и членовете на централните, районните и общинските избирателни комисии за произвеждане на избори – ЦИК;  

Галерия

Ученици от столичното 119 СУ посетиха Централизирания архив на Комисията в Банкя;

(12 материала)