Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия for disclosing the documents and announcing affiliation of Bulgarian citizens to the State Security and intelligence services of the Bulgarian National Army

Оттеглиха предложението да се намали състава на Комисията по досиетата;  Комисията излезе с Решение №2-1905 - Окръжен съд-Стара Загора-съдебни заседатели;  Комисията излезе с Решение №2-1904- Софийски градски съд-съдебни заседатели;  

Галерия

Централизирания архив на Комисията в Банкя, посрещна две групи учители по история от цялата страна

(12 материала)