Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия for disclosing the documents and announcing affiliation of Bulgarian citizens to the State Security and intelligence services of the Bulgarian National Army

Комисията излезе с Решение № 2-2390 –Местни избори 2023 г.-Кандидати за общински съветници –обл.Ловеч;  Комисията излезе с Решение № 2-2388 от 04.04.2024 г. - Местни избори 2023 г.-кандидати за общински съветници – обл. Кюстендил;  Комисията излезе с Решение №2-2386- Местни избори 2023 г.- Общински съветници – обл. Кърджали;  

Галерия

Централизирания архив на Комисията в Банкя, посрещна две групи учители по история от цялата страна

(12 материала)