Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия for disclosing the documents and announcing affiliation of Bulgarian citizens to the State Security and intelligence services of the Bulgarian National Army

Комисията провери-Окръжен съд–Търговище-съдебни заседатели;  Комисията излезе с Решение № 2-1909- Окръжен съд гр. Хасково-съдебни заседатели;  Оттеглиха предложението да се намали състава на Комисията по досиетата;  

Галерия

председателят на Комисията Евтим Костадинов изнесе лекция в Техническия университет София;

(8 материала)