Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия for disclosing the documents and announcing affiliation of Bulgarian citizens to the State Security and intelligence services of the Bulgarian National Army

Комисията излезе с Решение 2-1995/ 18.10.2021 г.-Държавни дружества- Министерство на икономиката;  Комисията излезе с Решение № 2-1994/ 11.10.2021 г. – Министерство на икономиката;  Комисията излезе с Решение № 2-1993/ 11.10.2021 г. – РИК – избори за президент и вицепрезидент и за 47 Народно събрание;  

Галерия

Комисията представи документалната изложба „Десталинизацията - дилемата на едно противоречиво десетилетие 1953-1964“ в ОКИ Красно село;

(12 материала)