Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия for disclosing the documents and announcing affiliation of Bulgarian citizens to the State Security and intelligence services of the Bulgarian National Army

Комисията излезе с Решение № 2-2005 А - Длъжници към банка Хеброс -2021 г.;  Комисията излезе с Решение № 2-2008 и Решение № 2-2009 - Главни архитекти и кметски наместници - обл. Благоевград и обл. Бургас;  Комисията излезе с Решение № 2-2007-чл. 28 за Яшарфоат Юсеинов Демирев;  

Галерия

Комисията представи документалните сборници "Държавна сигурност и анархистите в България (1944-1991)" и „Държавна сигурност и земеделците (1944-1991)" в Благоевград;

(12 материала)