Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия for disclosing the documents and announcing affiliation of Bulgarian citizens to the State Security and intelligence services of the Bulgarian National Army

Комисията излезе с Решение № 2-2363/ 04.12.2023 г.-Отраслова приватизация 1998 г.;  Комисията излезе с Решение № 2-2362/ 27.11.2023 г.-отраслова приватизация 1998 г.;  Комисията излезе с Решение № 2-2361/ 20.11.2023 г.-КТБ- юридически лица по чл. 62, ал. 12, т. 4 от ЗКИ;  

Галерия

Комисията по досиетата гостува в Техническия университет- Варна

(8 материала)