Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия for disclosing the documents and announcing affiliation of Bulgarian citizens to the State Security and intelligence services of the Bulgarian National Army

Комисията излезе с Решение № 2-2378 - Местни избори 2023 г. – Общински съветници - обл. Враца;  Комисията излезе с Решение № 2-2377-Месни избори 2023 г. –Общински съветници- обл. Видин;  Комисията излезе с Решение №2-2375-Местни избори 2023 г.-Общински съветници обл. Велико Търново;  

Галерия

Комисията по досиетата гостува във Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“- Варна;

(8 материала)