Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия for disclosing the documents and announcing affiliation of Bulgarian citizens to the State Security and intelligence services of the Bulgarian National Army

Комисията провери 5 ПП;  Комисията излезе с Решения № 2-2256, № 2-2257 и № 2-2258- ПП;  Комисията излезе с Решение №2-2254/ 21.03.2023 г. - лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 49 Народно събрание  

Галерия

Международна конференция: „Преходът в Източна Европа през документите на комунистическите тайни служби”

(3 материала)