Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия for disclosing the documents and announcing affiliation of Bulgarian citizens to the State Security and intelligence services of the Bulgarian National Army

Комисията провери – ПП;  Комисията излезе с Решения №2-2223; 2-2224; 2-2220; 2-2226; 2-2227/ 24.01.2023 г. – ПП;  Комисията провери – ПП;  

Галерия

Президентът на Република България Росен Плевнелиев посети Централизирания архив на Комисията в гр. Банкя

(10 материала)