Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия for disclosing the documents and announcing affiliation of Bulgarian citizens to the State Security and intelligence services of the Bulgarian National Army

Комисията излезе с Решение № 2-2401/ 11.06.2024 г. – кандидати за общински съветници – обл. Перник;  Комисията излезе с Решение № 2-2400/ 28.05.2024 г.- Кандидати за членове на Европейския парламент – избори 2024 г.;  Комисията излезе с Решение № 2-2399/ 28.05.2024 г.- Кандидати за народни представители в 50-то Народно събрание;  

Галерия

Комисията по досиетата получи уникален документ за репресиите на ДС след 9 септември 1944 г

(3 материала)