Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия for disclosing the documents and announcing affiliation of Bulgarian citizens to the State Security and intelligence services of the Bulgarian National Army

Комисията излезе с Решение № 2-2005 А - Длъжници към банка Хеброс -2021 г.;  Комисията излезе с Решение № 2-2008 и Решение № 2-2009 - Главни архитекти и кметски наместници - обл. Благоевград и обл. Бургас;  Комисията излезе с Решение № 2-2007-чл. 28 за Яшарфоат Юсеинов Демирев;  

Галерия

Комисията по досиетата представи документалния сборник „Държавна сигурност и юриспруденцията (1944-1975)

(6 материала)