Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия for disclosing the documents and announcing affiliation of Bulgarian citizens to the State Security and intelligence services of the Bulgarian National Army

Комисията излезе с Решение № 2-2414- кандидати за общински съветници – обл. Силистра;  Комисията излезе с Решение № 2-2413/ 04.07.2024 г. чл. 28 за Азис Халибрям Мурад;  Комисията излезе с Решение 2-2412/ 04.07.2024 г.- , кандидати за общински съветници – обл. Русе;  

Галерия

Комисията представи документалния сборник „ВСШ „Георги Димитров” МВР, факултет ДС (1944-1991)”

(12 материала)