Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия for disclosing the documents and announcing affiliation of Bulgarian citizens to the State Security and intelligence services of the Bulgarian National Army

Комисията излезе с Решение № 2-1794- кандидати за общински съветници – област Монтана;  Комисията излезе с Решение № 2-1791 - кандидати за общински съветници – област Ловеч;  Комисията излезе с Решение № 2-1790 - кандидати за общински съветници – област Кюстендил;  

Галерия

Комисията представи документалния сборник „Държавна сигурност в структурите на транспорта (1944-1991)

(12 материала)