Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия for disclosing the documents and announcing affiliation of Bulgarian citizens to the State Security and intelligence services of the Bulgarian National Army

Комисията излезе с Решение № 2-2349-КТБ-юридичски лица по чл. 62, ал. 12, т. 4 от ЗКИ;  Комисията излезе с решениe № 2-2348/ 27.09.2023 г. – ОИК, местни избори 2023 г.;  Комисията излезе с решениe № 2-2346/ 25.09.2023 г. – физически лица с кредитни сделки с Корпоративна търговска банка;  

Галерия

Комисията по досиетата представи документалния сборник "Държавна сигурност и вероизповеданията -част 2- Мюсюлманско изповедание и Католическата църква в България (1944-1991)

(12 материала)