Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия for disclosing the documents and announcing affiliation of Bulgarian citizens to the State Security and intelligence services of the Bulgarian National Army

Комисията излезе с Решение № 2-2381/ 26.02.2024 г. –Нови и частични Местни избори – 10.03.2024 г.;  Комисията излезе с Решение № 2-2380/ 26.02.2024 г.- Местни избори 2023 г.– Общински съветници- обл. Габрово;  Комисията излезе с Решение № 2-2378 - Местни избори 2023 г. – Общински съветници - обл. Враца;  

Галерия

Комисията представи документалния сборник „Държавна сигурност и средства за масово осведомяване /1944-1991/“ от поредицата „Из архивите на ДС“.

(12 материала)