Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия for disclosing the documents and announcing affiliation of Bulgarian citizens to the State Security and intelligence services of the Bulgarian National Army

Комисията излезе с Решение № 2-1984/ 27.07.2021 г. – Министерство на икономиката;  Комисията излезе с Решение № 2-1981/ 26.07.2021 г. – Министерство на икономиката;  Комисията провери –РИК- 46 Народно събрание-кадрови промени;  

Галерия

председателят на Комисията Евтим Костадинов изнесе лекция в Техническия университет София;

(8 материала)