Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия for disclosing the documents and announcing affiliation of Bulgarian citizens to the State Security and intelligence services of the Bulgarian National Army

Комисията провери лица, регистрирани от ОИК за участие в частични местни избори на 09.10.2022 г. – кандидати за кмет на община Вълчи дол;  Комисията излезе с Решение № 2-2159- лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 48-то Народно събрание;  Комисията провери – Министерски съвет с министър-председател Гълъб Донев;  

Галерия

Комисията по досиетата представи документалния сборник "Държавна сигурност и "вражеските" радиостанции"

(8 материала)