Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия for disclosing the documents and announcing affiliation of Bulgarian citizens to the State Security and intelligence services of the Bulgarian National Army

Комисията провери - министър-председателят, заместник-министър председателите, министрите и заместник-министрите - Министерски съвет с министър-председател Димитър Главчев;  Комисията излезе с Решение № 2-2392-Местни избори 2023 г.-кандидати за общински съветници - обл. Пазарджик;  Комисията откри паметна плоча в чест на Айруш Хаджи, зам. председател на Комисията;  

Галерия

Комисията представи документалния сборник „Държавна сигурност и опазването на държавната тайна 1944-1991“;

(12 материала)