Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия for disclosing the documents and announcing affiliation of Bulgarian citizens to the State Security and intelligence services of the Bulgarian National Army

Комисията излезе с решения № 2-2332; № 2-2333; № 2-2334/ 12.09.2023 г. - ПП;  Комисията излезе с решение № 2-2331 Държавни фирми-Министерство на туризма;  Комисията излезе с Решения № 2-2327, № 2-2328, № 2-2329 и № 2-2330 ПП;  

Галерия

Комисията по досиетата представи документалния сборник „ Държавна сигурност и културно – историческото разузнаване (1970-1989) ”

(7 материала)