Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия for disclosing the documents and announcing affiliation of Bulgarian citizens to the State Security and intelligence services of the Bulgarian National Army

Комисията излезе с Решение № 2-2362/ 27.11.2023 г.-отраслова приватизация 1998 г.;  Комисията излезе с Решение № 2-2361/ 20.11.2023 г.-КТБ- юридически лица по чл. 62, ал. 12, т. 4 от ЗКИ;  Комисията излезе с Решение № 2-2359 от 14.11.2023 г. - КТБ-юридически лица по чл. 62, ал. 12, т. 4 от ЗКИ;  

Галерия

Представяне на документалния сборник "Държавна сигурност - структура и основни документи"

(12 материала)