Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия for disclosing the documents and announcing affiliation of Bulgarian citizens to the State Security and intelligence services of the Bulgarian National Army

Комисията излезе с Решение № 2-2414- кандидати за общински съветници – обл. Силистра;  Комисията излезе с Решение № 2-2413/ 04.07.2024 г. чл. 28 за Азис Халибрям Мурад;  Комисията излезе с Решение 2-2412/ 04.07.2024 г.- , кандидати за общински съветници – обл. Русе;  

Галерия

Комисията по досиетата представи документалния сборник „ Държавна сигурност и културно – историческото разузнаване (1970-1989) ”

(7 материала)