КРДОПБГДСРСБНА обявява конкурси за държавни служители на следните длъжности:

 

1 /една/ свободна щатна бройка на длъжност „главен вътрешен одитор”, място на работа - гр. София, ул. Врабча 1 – 11.03.2019г.

Изискванията и необходими документи – 11.03.2019 г.

 

1 /една/ свободна щатна бройка на длъжност „старши счетоводител” в отдел „Финансово-счетоводен и управление на човешките ресурси”, дирекция „Финансово-стопански и правно-административни дейности”, място на работа - гр. София, ул. Врабча 1 – 11.03.2019г.

Изискванията и необходими документи – 11.03.2019 г.

 

1 /една/ свободна щатна бройка на длъжност „младши експерт” в отдел „Обслужване на граждани”, дирекция „Изследване на архивите и публична дейност”, място на работа - гр. София, ул. Врабча 1 – 11.03.2019 г.

Изискванията и необходими документи – 11.03.2019 г.

 

1 /една/ свободна щатна бройка на длъжност „младши експерт” в отдел „Изследване и публичност на архива”, дирекция „Изследване на архивите и публична дейност”, място на работа - гр. Банкя, кв. Михайлово – 11.03.2019 г.

Изискванията и необходими документи – 11.03.2019 г.