КРДОПБГДСРСБНА обявява конкурси за държавен служител за следните длъжности:

1 /една/ свободна щатна бройка на длъжност „старши експерт” в отдел „Обслужване на граждани”, дирекция „Изследване на архивите и публична дейност”, място на работа – гр. София, ул. Врабча 1 – 02.11.2017 г.

           Изискванията и необходими документи 02.11.2017 г.

1 /една/ свободна щатна бройка на длъжност „младши експерт” в сектор „Дигитализация, реставрация и застраховане на архива”, отдел „Комплектуване, съхранение, дигитализация, реставрация и застраховане на архива”, дирекция „Архив”, място на работа – гр. Банкя, кв. Михайлово – 02.11.2017 г.

            Изискванията и необходими документи 02.11.2017 г.